Khóa học Data Engineer – Lộ trình dẫn đầu xu hướng Data-Driven với Data Warehouse

Nhằm đáp ứng nhu cầu lớn, Cole cho ra đời khóa học Data Engineer cung cấp giải pháp, lộ trình bài bản để giúp các ứng viên trở thành một kỹ sư dữ liệu chuyên nghiệp. Đây sẽ là một khóa học giúp bạn có một cái nhìn chi tiết và những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về Data Engineer.

Những lợi ích khi lựa chọn khóa học Data Engineer tại Cole:

khóa học data engineer

Trải qua khóa học Data Engineer, học viên sẽ được cung cấp đầy đủ các kiến thức chuyên sâu và kỹ năng nghiệp vụ áp dụng vào thực tế công việc:

 • Kỹ năng xây dựng Data Warehouse (Kho dữ liệu): Một Data Engineer với công việc chính là làm việc với kiến trúc cơ sở dữ liệu thì kỹ năng xây dựng Data Warehouse chắc chắn là không thể thiếu
 • Kỹ năng xây dựng Data Lake, Big Data: Đây là một kỹ năng nâng cao hơn mà một kỹ sư dữ liệu cần phải có để có thể khai thác tối đa trong công việc
 • Kỹ năng xây dựng Metadata (Siêu từ điển dữ liệu): Là một Data Engineer trong doanh nghiệp, bạn sẽ phải xây dựng Metadata nhằm xây dựng các bộ chính sách quản trị dữ liệu của công ty như
 • Kỹ năng làm Business Intelligence: Sau khi xây dựng Data Warehouse (Kho dữ liệu), và Data Lake (Hồ dữ liệu) khóa học này còn còn dạy học viên làm một số dashboard phân tích dữ liệu cơ bản để trả lời các câu hỏi về dữ liệu đã xảy ra trong quá khứ với công ty mình

Đối tượng khóa học kỹ sư dữ liệu:

 • Sinh viên nhóm ngành CNTT, Kinh tế muốn theo đuổi và trở thành kỹ sư dữ liệu (Data Engineer)
 • Những người đang muốn theo đuổi công việc liên quan đến dữ liệu với các vị trí trong doanh nghiệp như Data Engineer, Data Analyst, Data Scientist… nhưng chưa có căn bản.
 • Người đã đi làm trong lĩnh vực CNTT muốn chuyển sang ngành Data Engineer.
 • CTO, CIO, PM, PO, BA, DA, DS,.. đang làm trong lĩnh vực CNTT, muốn xây dựng DWHquản trị doanh nghiệp dựa trên dữ liệu

Lộ trình đào tạo Data Engineer từ con số 0:

 • Kiến thức về ngôn ngữ truy vấn SQL và công cụ SQL Server
 • Hiểu và thành thạo ETLData Warehouse
 • Biết biểu diễn trực quan hóa dữ liệu với Power BI
 • Kiến thức về Data Lake/Big Data

Với lộ trình học bài bản, khóa học Data Engineer sẽ giúp học viên có tư duy vững chắc về các khái niệm ETL, Data Warehouse; cách thức, quá trình hoạt động của ETL trong Data Warehouse. Ngoài những khái niệm và kiến thức cơ bản, khóa học Data Engineer tại Cole cũng đào tạo các kiến thức về các công cụ hỗ trợ, đào tạo khả năng sử dụng thành thạo các công cụ trong các buổi thực hành.

Đặc điểm duy nhất chỉ có tại Cole khi học data engineer: Thiết kế linh động cho cả học viên có background non IT

Khác hoàn toàn với nghề DA hay BA, Data Engineer yêu cầu và đòi hỏi rất cao về kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn về lập trình khiến cho nhiều bạn muốn theo đuổi và xác định làm DE tụt mất cơ hội làm việc. Do đó, Cole đã thiết kế bổ sung khóa học data engineer tạo điều kiện cho các bạn tiếp tục con đường DE

Những lợi ích khi học DE non-IT Thiết kế linh động duy nhất tại Cole:

– Nâng cao mức lương với công việc có thu nhập đứng đầu ngành dữ liệu: Data engineer

– Không cần biết Code và lập trình vẫn theo được

– Không yêu cầu đầu vào phức tạp

– Đảm bảo chất lượng, cung cấp đủ kiến thức và kĩ năng phục vụ cho công việc thực tế

– Giới thiệu việc làm 100% sau khi hoàn thành

Đặc điểm khóa DE sau khi được tinh giản và chắt lọc

– Cắt giảm module 4

– Thời lượng khóa học chỉ còn 15 buổi chuyên môn

– Cô đọng những bài học kiến thức quan trọng nhất khi bắt đầu đi làm với vị trí Data Engineer

Chương trình học

Buổi 1: Tổng quan về nghề Data Engineer – Các công nghệ trong Data Engineer

Buổi 2: Tổng quan về CSDL

Buổi 3: Queries and Practice (Truy vấn SQL)

Buổi 4: Database Design (Thiết kế Database)

Buổi 5: Indexes view procedure cursor

Buổi 6: Insert, Delete, Update, Merge

Buổi 7: Mối quan hệ dữ liệu (Data Modeling)

Buổi 8: Data dictionary

Buổi 9: Turning sql

Buổi 10: Project

Buổi 11: ETL là gì – Công nghệ làm ETL1

Buổi 12: Data Warehouse

Buổi 13: SQL Server Integration Services (SSIS) – Tool ETL

Buổi 14: SQL Server Integration Services (SSIS) – Tool ETL

Buổi 15: SQL Server Integration Services (SSIS) – Project

Buổi 16 + 17 + 18: Thực hành Data Visualization – Business Inteligence trên Power BI

 • Giới thiệu về Power BI, các thành phần của phần mềm, các loại biểu đồ thường dùng trong Power BI
 • Thực hành vẽ dashboard trên Power BI

 

Buổi 19: Giới thiệu Bigdata ,giới thiệu Datalake và kiến trúc Datalake

Buổi 20: Thiết kế metadata cho datalake, chiến lược ingest data, giới thiệu datalake house (yêu cầu hiểu về Json và XML)

Buổi 21: Pipeline trong Bigdata/Data lake, Các chiến lược ingest dữ liệu

Buổi 22:

 • Giới thiệu Hadoop Hdfs
 • Giới thiệu hệ thống phân tán
 •  Kiến trúc HDFS và các thành phần
 • Giới thiệu về tư duy lập trình map-reduce

Buổi 23: Giới thiệu spark, các thành phần của spark, cài đặt spark single node

Buổi 24 Spark RDD with Python

Buổi 25 THỰC HÀNH SPARK RDD với Python

Buổi 26 Thực hành SparkSQL với Python

Buổi 27 Spark Streaming – DStream với Python

Buổi 28 Spark Streaming – Struct Streaming với Python

Buổi 29: Tổng kết Module Bigdata, DataLake, Cloud

Buổi 30: Tổng kết khoá học kỹ sư dữ liệu & Project cuối khoá

Buổi 1: Tổng quan về nghề Data Engineer – Các công nghệ trong Data Engineer

Buổi 2: Tổng quan về CSDL

Buổi 3: Queries and Practice (Truy vấn SQL)

Buổi 4: Database Design (Thiết kế Database)

Buổi 5: Indexes view procedure cursor

Buổi 6: Insert, Delete, Update, Merge

Buổi 7: Mối quan hệ dữ liệu (Data Modeling)

Buổi 8: Data dictionary

Buổi 9: Turning sql

Buổi 10: Project

Buổi 11: ETL là gì – Công nghệ làm ETL1

Buổi 12: Data Warehouse

Buổi 13: SQL Server Integration Services (SSIS) – Tool ETL

Buổi 14: SQL Server Integration Services (SSIS) – Tool ETL

Buổi 15: SQL Server Integration Services (SSIS) – Project

Buổi 16 + 17 + 18: Thực hành Data Visualization – Business Inteligence trên Power BI

 • Giới thiệu về Power BI, các thành phần của phần mềm, các loại biểu đồ thường dùng trong Power BI
 • Thực hành vẽ dashboard trên Power BI

 

Buổi 19: Giới thiệu Bigdata ,giới thiệu Datalake và kiến trúc Datalake

Buổi 20: Thiết kế metadata cho datalake, chiến lược ingest data, giới thiệu datalake house (yêu cầu hiểu về Json và XML)

Buổi 21: Pipeline trong Bigdata/Data lake, Các chiến lược ingest dữ liệu

Buổi 22:

 • Giới thiệu Hadoop Hdfs
 • Giới thiệu hệ thống phân tán
 •  Kiến trúc HDFS và các thành phần
 • Giới thiệu về tư duy lập trình map-reduce

Buổi 23: Giới thiệu spark, các thành phần của spark, cài đặt spark single node

Buổi 24 Spark RDD with Python

Buổi 25 THỰC HÀNH SPARK RDD với Python

Buổi 26 Thực hành SparkSQL với Python

Buổi 27 Spark Streaming – DStream với Python

Buổi 28 Spark Streaming – Struct Streaming với Python

Buổi 29: Tổng kết Module Bigdata, DataLake, Cloud

Buổi 30: Tổng kết khoá học kỹ sư dữ liệu & Project cuối khoá

Lộ trình học

Buổi 1: Tổng quan về nghề Data Engineer – Các công nghệ trong Data Engineer

Buổi 2: Tổng quan về CSDL

Buổi 3: Queries and Practice (Truy vấn SQL)

Buổi 4: Database Design (Thiết kế Database)

Buổi 5: Indexes view procedure cursor

Buổi 6: Insert, Delete, Update, Merge

Buổi 7: Mối quan hệ dữ liệu (Data Modeling)

Buổi 8: Data dictionary

Buổi 9: Turning sql

Buổi 10: Project

Buổi 11: ETL là gì – Công nghệ làm ETL1

Buổi 12: Data Warehouse

Buổi 13: SQL Server Integration Services (SSIS) – Tool ETL

Buổi 14: SQL Server Integration Services (SSIS) – Tool ETL

Buổi 15: SQL Server Integration Services (SSIS) – Project

Buổi 16 + 17 + 18: Thực hành Data Visualization – Business Inteligence trên Power BI

 • Giới thiệu về Power BI, các thành phần của phần mềm, các loại biểu đồ thường dùng trong Power BI
 • Thực hành vẽ dashboard trên Power BI

 

Buổi 19: Giới thiệu Bigdata ,giới thiệu Datalake và kiến trúc Datalake

Buổi 20: Thiết kế metadata cho datalake, chiến lược ingest data, giới thiệu datalake house (yêu cầu hiểu về Json và XML)

Buổi 21: Pipeline trong Bigdata/Data lake, Các chiến lược ingest dữ liệu

Buổi 22:

 • Giới thiệu Hadoop Hdfs
 • Giới thiệu hệ thống phân tán
 •  Kiến trúc HDFS và các thành phần
 • Giới thiệu về tư duy lập trình map-reduce

Buổi 23: Giới thiệu spark, các thành phần của spark, cài đặt spark single node

Buổi 24 Spark RDD with Python

Buổi 25 THỰC HÀNH SPARK RDD với Python

Buổi 26 Thực hành SparkSQL với Python

Buổi 27 Spark Streaming – DStream với Python

Buổi 28 Spark Streaming – Struct Streaming với Python

Buổi 29: Tổng kết Module Bigdata, DataLake, Cloud

Buổi 30: Tổng kết khoá học kỹ sư dữ liệu & Project cuối khoá

Buổi 1: Tổng quan về nghề Data Engineer – Các công nghệ trong Data Engineer

Buổi 2: Tổng quan về CSDL

Buổi 3: Queries and Practice (Truy vấn SQL)

Buổi 4: Database Design (Thiết kế Database)

Buổi 5: Indexes view procedure cursor

Buổi 6: Insert, Delete, Update, Merge

Buổi 7: Mối quan hệ dữ liệu (Data Modeling)

Buổi 8: Data dictionary

Buổi 9: Turning sql

Buổi 10: Project

Buổi 11: ETL là gì – Công nghệ làm ETL1

Buổi 12: Data Warehouse

Buổi 13: SQL Server Integration Services (SSIS) – Tool ETL

Buổi 14: SQL Server Integration Services (SSIS) – Tool ETL

Buổi 15: SQL Server Integration Services (SSIS) – Project

Buổi 16 + 17 + 18: Thực hành Data Visualization – Business Inteligence trên Power BI

 • Giới thiệu về Power BI, các thành phần của phần mềm, các loại biểu đồ thường dùng trong Power BI
 • Thực hành vẽ dashboard trên Power BI

 

Buổi 19: Giới thiệu Bigdata ,giới thiệu Datalake và kiến trúc Datalake

Buổi 20: Thiết kế metadata cho datalake, chiến lược ingest data, giới thiệu datalake house (yêu cầu hiểu về Json và XML)

Buổi 21: Pipeline trong Bigdata/Data lake, Các chiến lược ingest dữ liệu

Buổi 22:

 • Giới thiệu Hadoop Hdfs
 • Giới thiệu hệ thống phân tán
 •  Kiến trúc HDFS và các thành phần
 • Giới thiệu về tư duy lập trình map-reduce

Buổi 23: Giới thiệu spark, các thành phần của spark, cài đặt spark single node

Buổi 24 Spark RDD with Python

Buổi 25 THỰC HÀNH SPARK RDD với Python

Buổi 26 Thực hành SparkSQL với Python

Buổi 27 Spark Streaming – DStream với Python

Buổi 28 Spark Streaming – Struct Streaming với Python

Buổi 29: Tổng kết Module Bigdata, DataLake, Cloud

Buổi 30: Tổng kết khoá học kỹ sư dữ liệu & Project cuối khoá

Hình thức học

Online qua Zoom

Thời lượng

2 buổi/ tuần – Mỗi buổi 2 giờ

30 buổi học

Nguyễn Văn Phúc

Head Data Engineer at SeaBank

– 8 + năm kinh nghiệm phát triển phần mềm.
– Tham gia phát triển các dự án dịch vụ công, cổng thông tin điện tử.
– Phát triển phần mềm doanh nghiệp với các vai trò code, Thiết kế cơ sở dữ liệu, Leader, PM.

Tạ Minh Tùng

Lead Business Inteligence at 360corp

– 6+ năm kinh nghiệm phát triển phần mềm.
– Tham gia phát triển các dự án quản lý hệ thống bán lẻ, hệ thống y tế.
– Phát triển phần mềm doanh nghiệp với các vai trò code, Thiết kế cơ sở dữ liệu, Leader, PM.

Lê Tiến Dũng

Kiến trúc sư phần mềm tại VNPT

 • 8+ năm kinh nghiệm phát triển phần mềm, thiết kế dữ liệu và dữ liệu lớn.
 • Kinh nghiệm tham gia các dự án cổng thông tin điện tử, một cửa điện tử, thiết kế CSDL và kiến trúc phân hệ Cư trú dự án CSDL Quốc gia về Dân Cư.

Nguyễn Thế Anh

Enterprise Architecture at BRG Group

 • 15+ năm kinh nghiệm làm việc thực tế về chuyển đổi số, tham gia phát triển nhiều dự án CNTT lớn.
 • Tham gia đánh giá, tư vấn hỗ trợ trong việc mua sắm phần mềm cho doanh nghiệp.
 • Đã có kinh nghiêm làm việc chuyển đổi số cho hơn 100 dự án phần mềm trong và ngoài nước (Mỹ và Malaysia)
  – Tập đoàn BestBuy.Com, Các đơn vị chính phủ, doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, với vai trò là key chính
 • Làm việc với nhiều vai trò khác nhau từ nhân viên, thầy giáo, tư vấn, quản trị dự án,
  lãnh đạo CNTT trong doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp, làm các dự án startup
 • Đã làm các dự án phần mềm (chuyển đổi số) cho chính phủ
  (Chính phủ điện tử Đà Nẵng, Một cửa quốc gia, Chính phủ điện tử cho bộ Y tế, Bộ giao thông vận tải, Văn phòng chính phủ…).
 • Đã đào tạo đội làm chính phủ điện tử bên VNPT , đào tạo STEM và có đưa team học sinh Việt Nam đi thi đấu tại Indonesia.
  Hiện tại phụ trách phần mềm, EA (enterprise architecture) của Tập đoàn BRG (Công ty đa ngành sở hữu ngân hàng SeaBank, Golf, Khách sạn, BDS, Dược phẩm……)
 • Tốt nghiệp kỹ sư CNTT chuyên ngành Toán – Tin Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Từng làm giảng viên tại Aptech

Sau khi kết thúc khóa học, bạn sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học từ Cole với điều kiện tham gia tối thiểu 80% số buổi học và hoàn thành bài tập cũng như vượt qua bài đánh giá cuối khóa)

Liên hệ ngay Cole.vn để được tư vấn, tìm hiểu về các điều khoản chính sách và hướng dẫn nhập học. Khi bạn đăng ký tham gia chương trình học, bạn sẽ được bảo lưu khóa học nếu chưa có thời gian học.

Đăng ký tư vấn khóa học

Hãy để lại thông tin bên dưới, bộ phận Tư vấn sẽ chủ động liên hệ và trao đổi cùng bạn trong 24 giờ

Bạn đang học hoặc đã đăng ký một khóa học mà muốn đổi sang khóa khác thì phí đổi là 500,000/ lần đổi.

Khi bạn đăng ký tham gia chương trình học, bạn sẽ được bảo lưu khóa học nếu chưa có thời gian học.

Phương pháp PILE:

Pratice: thực hành qua video bài học đã quay sẵn

Interact: tương tác trên group, chăm sóc hỏi đáp

Lecture: Giảng giải học trực tiếp với thầy giáo

Exame: Bài thi cuối khóa Điểm mạnh của phương pháp này: Học viên được học 3 lần để nắm được tư duy, thực hành và cách làm

Giảng viên, các trợ giảng sẽ hỗ trợ sau giờ học. Các khóa sẽ có cộng đồng trên Facebook và Zalo để hỗ trợ lẫn nhau.

Mỗi buổi học online sẽ được record lại và gửi lại cho học viên theo quy định của lớp.

Sau khi kết thúc khóa học, bạn sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học từ Cole với điều kiện tham gia tối thiểu 80% số buổi học và hoàn thành bài tập cũng như vượt qua bài đánh giá cuối khóa)

Liên hệ ngay Cole.vn để được tư vấn, tìm hiểu về các điều khoản chính sách và hướng dẫn nhập học. Khi bạn đăng ký tham gia chương trình học, bạn sẽ được bảo lưu khóa học nếu chưa có thời gian học.

Đăng ký tư vấn khóa học

Hãy để lại thông tin bên dưới, bộ phận Tư vấn sẽ chủ động liên hệ và trao đổi cùng bạn trong 24 giờ

Bạn đang học hoặc đã đăng ký một khóa học mà muốn đổi sang khóa khác thì phí đổi là 500,000/ lần đổi.

Khi bạn đăng ký tham gia chương trình học, bạn sẽ được bảo lưu khóa học nếu chưa có thời gian học.

Phương pháp PILE:

Pratice: thực hành qua video bài học đã quay sẵn

Interact: tương tác trên group, chăm sóc hỏi đáp

Lecture: Giảng giải học trực tiếp với thầy giáo

Exame: Bài thi cuối khóa Điểm mạnh của phương pháp này: Học viên được học 3 lần để nắm được tư duy, thực hành và cách làm

Giảng viên, các trợ giảng sẽ hỗ trợ sau giờ học. Các khóa sẽ có cộng đồng trên Facebook và Zalo để hỗ trợ lẫn nhau.

Mỗi buổi học online sẽ được record lại và gửi lại cho học viên theo quy định của lớp.

Dự án thực tế

 

Cảm nhận học viên

RETAIL STORE DASHBOARD - Báo cáo doanh số cửa hàng
INVENTORY DASHBOARD - Báo cáo tồn kho
CONSUMER DATA DASHBOARD - Báo cáo dữ liệu khách hàng
RETAIL ANALYTICS DASHBOARD - Báo cáo phân tích bán lẻ chi tiết
RETAIL KPI DASHBOARD - Báo cáo KPI bán lẻ

Khóa học liên quan

Khóa học AI/ML/DL – Bắt kịp xu hướng High Tech, X3 mức lương
 • 27/10/2022
 • 40 giờ - 20 buổi
 • Lịch học: 2 buổi/tuần - Trực tuyến qua zoom
 • 5.690.000
 • ĐĂNG KÝ
Khóa học Business Analyst – 30h học BA với chuyên gia BA đến từ VNPT và BRG Group
 • 27/10/2022
 • 30 giờ
 • Theo học viên vote
 • 5.500.000
 • ĐĂNG KÝ
Khóa học chứng khoán – 16 buổi nắm mọi chiến thuật đầu tư chứng khoán
 • 27/10/2022
 • 16 buổi
 • Lịch học: 2 buổi/tuần - Trực tuyến qua zoom
 • 15.000.000
 • ĐĂNG KÝ
Khóa học Data Analyst Cole – Đào tạo nghề DA bài bản + cầm tay chỉ việc
 • 27/10/2022
 • Liên hệ tư vấn cụ thể
 • ĐĂNG KÝ
 • Khai giảng

  : 27/10/2022
 • Thời lượng

  : 2 buổi/tuần - Online qua zoom

Học phí

12.600.000
18.000.000

Thanh toán học phí trước ngày 25/03/2023

(*) Áp dụng trả góp bằng thẻ tín dụng

Khi truy cập/ đóng học phí/ sử dụng dịch vụ, bạn đã đọc, chấp thuận, và tuân thủ Điều Khoản và Điều Kiện Đào Tạo Đại Chúng

 • Khai giảng

  : 27/10/2022
 • Thời lượng

  : 2 buổi/tuần - Online qua zoom

Học phí

12.600.000
18.000.000

Thanh toán học phí trước ngày 25/03/2023

(*) Áp dụng trả góp bằng thẻ tín dụng

Khi truy cập/ đóng học phí/ sử dụng dịch vụ, bạn đã đọc, chấp thuận, và tuân thủ Điều Khoản và Điều Kiện Đào Tạo Đại Chúng

Cảm nhận học viên

Anh Hoàng Mai Chung

Chủ tịch Meeyland GroupHọc viên khóa học chuyển đổi số doanh nghiệp, khóa học phân tích dữ liệu

Chuyển đổi số là xu thế và xu hướng của bất cứ doanh nghiệp nào hiện nay. Là doanh nghiệp về công nghệ, tuy nhiên về phần số hóa quy trình bên mình còn yếu, mình tham gia để hiểu cách làm Data Warehouse trong doanh nghiệp

Đọc thêm >
Huỳnh Hữu Đức

Sinh viên ngành Logistics Học viên khóa phân tích dữ liệu với R, khóa chuyển đổi số doanh nghiệp, khóa Data Engineer

Em hiện tại đang là sinh viên ngành logictics, tuy nhiên câu chuyện số hóa được ứng dụng ở bất cứ đâu không chỉ ở tại trường, Em đăng ký học để học thêm kỹ năng cho công việc sau này của mình.

Đọc thêm >
Anh Nguyễn Thanh Huy

Chairman Sunflower TekondoHọc viên khóa chuyển đổi số doanh nghiệp, khóa Data Engineer, khóa power BI & SQL

Hiện tại trung tâm đào tạo của mình đang có hợp tác với khoảng hơn 1000 đơn vị trên cả nước, việc quản lý học viên vô cùng khó khăn. Là một người ngoại đạo về lĩnh vực công nghệ, nên mình chưa biết làm thế nào để bắt đầu làm chuyển đổi số cho doanh nghiệp của mình, thấy quảng cáo về khóa học chuyển đổi số doanh nghiệp tại Cole mình đã tham gia, khóa học đã giúp mình có phương pháp để làm các chương trình số hóa cho doanh nghiệp theo từng lộ trình và từng bước để ứng dụng được.

Đọc thêm >
Chị Mai Thị Hà

Nhân viên Phòng Tài chính Ngân hàngHọc viên khóa Phân tích dữ liệu từ cơ bản – nâng cao (Excel & Power Query, SQL & Power BI, R&Python)

Hiện tại mình hơn 40 tuổi, làm trong phòng tài chính của 1 Ngân hàng, nhưng mình muốn cải thiện khả năng để theo kịp các bạn trẻ với những xu hướng chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ mình không muốn lỡ cơ hội trong thời kỳ dịch chuyển số hóa như hiện nay

Đọc thêm >
Anh Lê Anh Tuấn

Giám đốc tập đoàn tài chính FiinHọc viên khóa chuyển đổi số doanh nghiệp, phân tích nghiệp vụ kinh doanh

Mình gặp khó khăn trong việc tiếp cận về việc áp dụng các công nghệ và phương pháp làm chuyển đổi số, khóa học đã giúp chúng tôi vẽ được bộ quy trình nghiệp vụ trong việc số hóa doanh nghiệp của mình.

Đọc thêm >
Anh Lê Huy Mạnh

Giám đốc công ty TNHH HMGROUPHọc viên khóa chuyển đổi số doanh nghiệp, Phân tích nghiệp vụ kinh doanh

Câu chuyện chuyển đổi số đã lan chuyển khắp nơi, điều này cũng gặp phải chính trong doanh nghiệp mà mình đang làm. Có rất nhiều vấn đề nào là cách số hóa tài liệu, số hóa quy trình, số hóa các phân hệ bán hàng, làm sao để dữ liệu có thể tập trung tại một nơi giúp làm báo cáo nhanh chóng, ngoài ra còn vấn đề bảo mật và an toàn thông tin nữa. Qua khóa học chuyển đổi số và phân tích nghiệp vụ (Business Analysis) tại Cole.vn đã giúp mình nắm được phương pháp và cách làm.

Đọc thêm >
Anh Lê Quốc Long

Cán bộ cao cấp tập đoàn VNPT: Tham gia học khóa chuyển đổi số, khóa Phân tích nghiệp vụ kinh doanh, khoá Power BI & SQL

Loay hoay trong chính câu chuyện 1 tổ chức nhà nước, đơn vị đang thực hiện hàng chục các dự án số hóa khác nhau tuy nhiên phòng làm việc của mình lại chưa biết bắt đầu từ đâu, qua các khóa học ứng dụng chuyển đổi số tại Cole, giúp mình hiểu ra các bước và phương pháp để làm việc còn lại là tác động con người trong tổ chức cần thay đổi.

Đọc thêm >
Anh Vương Văn Mạnh

CIO Bamboo Capital Group (Sở hữu 40 công ty thành viên)Học viên khóa chuyển đổi số doanh nghiệp, khóa data engineer, khóa phân tích dữ liệu.

Tham gia khóa học tại Cole.vn tôi được các chuyên gia và các thầy chuyển giao hết các kiến thức và không “giấu bài”, có rất nhiều tài liệu và kiến thức tôi đã được chia sẻ giúp tôi có thể ứng dụng để triển khai các chương trình số hóa cho tập đoàn 1 cách nhanh chóng.

 

Đọc thêm >
Anh Nguyễn Văn Cao

Chuyên gia cao cấp phụ trách chuyển đổi số Tập đoàn SUNGROUPHọc viên khóa chuyển đổi số doanh nghiệp, khóa học Data Engineer, khóa phân tích nghiệp vụ doanh nghiệp.

Khi thực hiện các dự án chuyển đổi số cho tập đoàn, do nhiều nguyên nhân nóng vội mà hiện tại vẫn chưa thực hiện thành công như áp dụng nhiều phần mềm, nhưng phần mềm mua về không đáp ứng được nghiệp vụ gây ra nhiều thất thoát lãng phí. Qua khóa học tại Cole mình mới biết nguyên nhân là thiếu phần làm URD (yêu cầu người dùng). Xin cảm ơn Cole, các khóa học này thực sự đã giúp mình có phương pháp để làm chuyển đổi số doanh nghiệp.

Đọc thêm >

Câu chuyện doanh nghiệp

Ngân hàng SHB

Bộ phận đào tạo và phát triển con người của ngân hàng mong muốn tìm hiểu thêm công nghệ Blockchain ứng dụng trong ngân hàng, nhằm nắm bắt xu hướng phát triển của công nghệ trong thị trường tài chính. Chúng tôi đã lựa chọn Cole để là đối tác đào tạo khóa BlockChain này, dựa trên thông tin website chúng tôi tin tưởng vào năng lực với các dự án đào tạo chuyển đổi số mà Cole đã từng tổ chức như phân tích dữ liệu, Machine Learning, Phân tích nghiệp vụ doanh nghiệp, cũng như các khóa khóa học về Blockchain đã triển khai.

Đọc thêm >
Viễn thông VNPT Nam Định

Hiện tại các công nghệ xử lý dữ liệu đã thay đổi nhanh chóng, Ban giám đốc công ty xác định bồi dưỡng đào tạo cho nhân viên về kỹ năng xử lý dữ liệu bằng các công nghệ phân tích mời nổi để việc xử lý dữ liệu được nhanh hơn. Chúng tôi nhận thấy các khóa học của Cole đáp ứng các yêu cầu mà BGĐ muốn đào tạo cho nhân viên của công ty nên chúng tôi đã lựa chọn các khóa học tại đây.

Đọc thêm >
Bảo hiểm MB Ageas

MB Ageas (MB Ageas Life) là công ty bảo hiểm liên doanh giữa ngân hàng MB, tập đoàn Ageas và công ty bảo hiểm Muaung Thai của Thái Lan. Các lãnh đạo và nhà quản lý tập đoàn đã tham gia khóa học chuyển đổi số doanh nghiệp của Cole nhằm nâng cấp kỹ năng, kiến thức và các phương pháp làm chuyển đổi số cho doanh nghiệp của mình.

Đọc thêm >
Ngân hàng Saigonbank

Saigonbank là Ngân hàng đầu tiên được thành lập trong hệ thống Ngân hàng cổ phần tại Việt Nam hiện nay. Lãnh đạo của Saigonbank xác định rõ nhiệm vụ để làm chuyển đổi số là trọng tâm trong chiến lược phát triển, ngân hàng đã cử các cán bộ là lãnh đạo tham gia bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số với khóa học tại Cole nhằm nâng cấp kiến thức và cách ứng dụng và các phương pháp làm theo từng lộ trình mà các chuyên gia của Cole chia sẻ.

Đọc thêm >
Skypec (Công ty nhiên liệu hàng không Việt Nam)

Tham gia khóa học phân tích dữ liệu doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec) là nhà cung ứng nhiên liệu hàng đầu cho các Hãng Hàng không tại các sân bay dân dụng Việt Nam. Với hơn 1300 cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp, việc nâng cấp kỹ năng phân tích dữ liệu cho và các kỹ năng công nghệ mới là ưu tiên mà ban lãnh đạo dự định để đào tạo cho nhân viên trong thời kỳ xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, sau khi tham khảo các khóa học khác trên thị trường, phòng đào tạo & phát triển của công ty Skypec đã lựa chọn Cole để làm đơn vị đào tạo và bồi dưỡng với các kỹ năng cho CBNV, vì các khóa học ứng dụng chuyển đổi số tại Cole khá phù hợp và ứng dụng thực tiễn hiện nay.

Đọc thêm >
Tổ chức WWF Vietnam

Tham gia khóa học phân tích dữ liệu doanh nghiệp

WWF là Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, là một trong những tổ chức phi chính phủ lớn nhất thế giới về bảo vệ thiên nhiên. Các chuyên viên về là người phải đi thu thập và điều tra các số liệu liên quan đến hoạt động môi trường, ô nhiễm để thống kê báo cáo gửi ban lãnh đạo, nhưng vấn đề của các chuyên viên bị hiện tại là kỹ năng phân tích và tổng hợp số liệu chưa tốt, chưa biết cách xử lý và báo cáo dữ liệu sao cho đúng. Nhận thấy khóa học tại Cole.vn có nhiều các công nghệ xử lý dữ liệu mới nên công ty đã tổ chức cho các chuyên viên nghiên cứu tham gia.

Đọc thêm >
Nâng cấp kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số cho người đi làm cùng chúng tôi ngay hôm nay.