Junior B: Khóa học Data Analytics với Python chuyên sâu

Data analytics với python là khóa ứng dụng python trong data analysis; thiết kế riêng python cho data analysis. Cân mọi case phức tạp sau 40 giờ học thực chiến theo phương pháp học; từ dữ liệu thực tế ứng dụng tại ngân hàng, tài chính và các công ty công nghệ hàng đầu.

Thông tin khóa học data analysis với python (Junior B)

Khóa học data analysis với Python thiết kế độc quyền bởi giảng viên Đại học Bách Khoa; đi sâu vào thực tiễn giúp học viên ứng dụng python trong data analysis ngay sau khóa học. Khóa học Data analytics vs Python đi lên từ con số 0 – học bài bản; vững nền tảng, xử lý dữ liệu lớn tốc độ cao; làm báo cáo tự động, cọ sát 100% bài toán dữ liệu thực tế ứng dụng giải quyết cho ngân hàng, tài chính, công nghệ, áp dụng máy học tự động hóa làm sạch dữ liệu.

Tại sao chọn học Data Analytics with Python thay vì học mỗi về Data Analyst

Chọn Python để phân tích dữ liệu là lối tắt cho những người muốn theo ngành dữ liệu. Một khóa học bao quát các nghiệp vụ của 1 Data Analyst song song với đó đưa người học tiếp cận với môi trường công nghệ thông tin, ngôn ngữ lập trình, tạo nền tảng phát triển sâu rộng trong ngành dữ liệu.

 • Python là ngôn ngữ bậc cao, dễ dàng học cho người mới và tính ứng dụng cao
 • Ngành phân tích dữ liệu sử dụng Python nhiều nhất
 • Khóa học đi từ cơ bản, hiểu cốt lõi của dữ liệu
 • Ứng dụng máy học vào dữ liệu, tự động xử lý dữ liệu thô, tạo báo cáo tự động
 • Sử dụng bài toán dữ liệu thực tế từ tập đoàn tài chính lớn, ngân hàng, công nghệ

Điểm đặc biệt khi học khóa học data analysis vs python chỉ có tại Cole

 • Chắc nền tảng vững tương lai: Mọi kiến thức được cung cấp trong khóa học data analysis với Python đều bắt đầu từ cơ bản, đi từ cốt lõi của vấn đề tạo nền tảng vững chắc.
 • Ứng dụng Python trong SQL và Excel: Tối ưu hóa SQL, Excel ứng dụng ngôn ngữ lập trình trong dữ liệu, tăng tốc độ xử lý, áp dụng thuật toán dữ liệu cải thiện chất lượng công việc.
 • Lợi thế máy học phụ trội: ứng dụng Python trong data analysis dễ dàng làm sạch dữ liệu tự động, tối ưu hóa năng suất và phân cụm dữ liệu.
 • Thành thạo công cụ: Thực hành các bài toán phân tích dữ liệu bằng ngôn ngữ Python trên Công cụ Google Colab, Jupyter NoteBook, Visual Code Studio,… Và cách sử dụng các thư viện phổ biến để giải quyết bài toán phân tích dữ liệu như: Pandas,  Kmeans, KNN, Seaborn, Matplotlib. 
 • Biểu diễn dữ liệu: Lập được một báo cáo phân tích dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình Python, trả lời các câu hỏi về phân tích dữ liệu trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Ứng dụng thực tế: Giải quyết các bài toán phân tích dữ liệu ứng dụng trong thực tiễn nhằm đưa ra các mô hình giả thuyết trả lời câu hỏi liên quan đến dữ liệu.

Đối tượng tham gia khóa data analysis vs python

 • Sinh viên nhóm ngành kỹ thuật, CNTT v.v,… muốn ứng dụng khả năng phân tích và xử lý số liệu/dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình vào giải quyết nhanh các công việc
 • Sinh viên CNTT muốn học lập trình một cách bài bản phục vụ trở thành Developer trong ngành phát triển các ứng dụng web, mobile, lập trình hệ thống
 • Người đã đi làm muốn nâng cấp kỹ năng xử lý dữ liệu qua ngôn ngữ lập trình đơn giản để rút ngắn thời gian thao tác thông thường. 
 • Nhân viên phòng kế hoạch, phân tích tài chính, bảo hiểm, đầu tư, … đang loay hoay vì dữ liệu quá nhiều không xử lý kịp.
 • Người trái ngành muốn chuyển sang làm Data Analyst
 • Người không có nền tảng công nghệ, muốn được học bài bản từ nền tảng để phát triển lên trở thành Data Analyst
 • Nhà quản lý muốn làm chủ dữ liệu một cách nhanh chóng để kiểm tra kết quả công việc của nhân viên, đưa ra các chiến lược mới cho doanh nghiệp.

Mục tiêu Data analytics vs Python

 • Lộ trình từ con số 0, nắm vững Python và ứng dụng Python trong phân tích dữ liệu: phân tích giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value), Dự đoán kinh doanh, Rủi ro trong ngân hàng, tài chính, đo lường rủi ro tín dụng
 • Hiểu được cấu trúc dữ liệu, mô hình dữ liệu và vận hành dữ liệu
 • Khóa học cung cấp cho học viên (HV) những kiến thức cơ bản nhất về phân tích dữ liệu với Python
 • Trang bị cho học viên các kiến thức cần thiết về cách truy vấn dữ liệu, cách sử dụng công cụ Google Colab, Jupyter notebook và các thư viện thường dùng để làm phân tích dữ liệu trong python như: K-means, KNN, Pandas, Seaborn,…
 • Giúp học viên có thể phân tích bất cứ dữ liệu gì để trả lời các bài toán ứng dụng trong thực tiễn tại doanh nghiệp
 • Giúp học viên có đủ kiến thức nền tảng để học các khóa học nâng cao sau này về trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning), Học sâu (Deep Learning), Computer Vision

>> Lộ trình tổng hợp 5 khóa học data analyst của Cole

Chương trình học

Khám phá Python Cơ Bản: Tạo thói quen làm việc với ngôn ngữ lập trình, làm việc với kiểu dữ liệu, tiếp cận hàm xử lý dữ liệu

Excel với Python: Tập hợp bản ghi excel, đọc bản ghi, chỉnh sửa và chèn trực tiếp bản ghi trên Python và làm báo cáo Excel tự động với Python

Module, package, đối tượng, và lớp: nhập môn phân tích dữ liệu trên ngôn ngữ lập trình, hình thành tư duy phân tích dữ liệu 

SQL với Python: kết nối và trích xuất dữ liệu đa nguồn từ SQL với Python

 Xử  lý dữ liệu với Pandas: vận dụng thư viện Pandas xử lý dữ liệu, các bài toán biểu diễn đa biến trên 1 biểu đồ, dự báo

Trực quan hóa dữ liệu

K-means và Phân loại dữ liệu với K-nearest neighbors (KNN): phân cụm dữ liệu tự động, từ dữ liệu thô tự động được làm sạch 

Phát Hiện Ngoại Lai/Bất Thường (Anomaly/Outlier Detection): phát hiện gian lận tín dụng, dữ liệu bất thường

Khai Phá Dữ Liệu Exploratory Data Analysis

Khám phá Python Cơ Bản: Tạo thói quen làm việc với ngôn ngữ lập trình, làm việc với kiểu dữ liệu, tiếp cận hàm xử lý dữ liệu

Excel với Python: Tập hợp bản ghi excel, đọc bản ghi, chỉnh sửa và chèn trực tiếp bản ghi trên Python và làm báo cáo Excel tự động với Python

Module, package, đối tượng, và lớp: nhập môn phân tích dữ liệu trên ngôn ngữ lập trình, hình thành tư duy phân tích dữ liệu 

SQL với Python: kết nối và trích xuất dữ liệu đa nguồn từ SQL với Python

 Xử  lý dữ liệu với Pandas: vận dụng thư viện Pandas xử lý dữ liệu, các bài toán biểu diễn đa biến trên 1 biểu đồ, dự báo

Trực quan hóa dữ liệu

K-means và Phân loại dữ liệu với K-nearest neighbors (KNN): phân cụm dữ liệu tự động, từ dữ liệu thô tự động được làm sạch 

Phát Hiện Ngoại Lai/Bất Thường (Anomaly/Outlier Detection): phát hiện gian lận tín dụng, dữ liệu bất thường

Khai Phá Dữ Liệu Exploratory Data Analysis

Lộ trình học

Khám phá Python Cơ Bản: Tạo thói quen làm việc với ngôn ngữ lập trình, làm việc với kiểu dữ liệu, tiếp cận hàm xử lý dữ liệu

Excel với Python: Tập hợp bản ghi excel, đọc bản ghi, chỉnh sửa và chèn trực tiếp bản ghi trên Python và làm báo cáo Excel tự động với Python

Module, package, đối tượng, và lớp: nhập môn phân tích dữ liệu trên ngôn ngữ lập trình, hình thành tư duy phân tích dữ liệu 

SQL với Python: kết nối và trích xuất dữ liệu đa nguồn từ SQL với Python

 Xử  lý dữ liệu với Pandas: vận dụng thư viện Pandas xử lý dữ liệu, các bài toán biểu diễn đa biến trên 1 biểu đồ, dự báo

Trực quan hóa dữ liệu

K-means và Phân loại dữ liệu với K-nearest neighbors (KNN): phân cụm dữ liệu tự động, từ dữ liệu thô tự động được làm sạch 

Phát Hiện Ngoại Lai/Bất Thường (Anomaly/Outlier Detection): phát hiện gian lận tín dụng, dữ liệu bất thường

Khai Phá Dữ Liệu Exploratory Data Analysis

Khám phá Python Cơ Bản: Tạo thói quen làm việc với ngôn ngữ lập trình, làm việc với kiểu dữ liệu, tiếp cận hàm xử lý dữ liệu

Excel với Python: Tập hợp bản ghi excel, đọc bản ghi, chỉnh sửa và chèn trực tiếp bản ghi trên Python và làm báo cáo Excel tự động với Python

Module, package, đối tượng, và lớp: nhập môn phân tích dữ liệu trên ngôn ngữ lập trình, hình thành tư duy phân tích dữ liệu 

SQL với Python: kết nối và trích xuất dữ liệu đa nguồn từ SQL với Python

 Xử  lý dữ liệu với Pandas: vận dụng thư viện Pandas xử lý dữ liệu, các bài toán biểu diễn đa biến trên 1 biểu đồ, dự báo

Trực quan hóa dữ liệu

K-means và Phân loại dữ liệu với K-nearest neighbors (KNN): phân cụm dữ liệu tự động, từ dữ liệu thô tự động được làm sạch 

Phát Hiện Ngoại Lai/Bất Thường (Anomaly/Outlier Detection): phát hiện gian lận tín dụng, dữ liệu bất thường

Khai Phá Dữ Liệu Exploratory Data Analysis

Hình thức học

Trực tuyến qua zoom

Thời lượng

Lịch học: 2 buổi/tuần

Trịnh Tuấn Đạt

Giảng viên môn công nghệ phần mềm, trường CNTT&TT Đại Học Bách Khoa HN

Giảng viên môn công nghệ phần mềm, trường CNTT&TT Đại Học Bách Khoa HN

 • Tiến sỹ khoa học máy tính ở Trường ĐH công nghệ Viên, Áo.
 • Có 10+ công trình nghiên cứu và nhiều bài báo xuất sắc được về công nghệ.
 • Thủ khoa đầu vào Đại học Bách khoa Hà Nội.

Dự án thực tế

Khóa học Python for DA
Khóa học Python for DA
Khóa học Python for DA
Khóa học Python for DA
Khóa học Python for DA

Cảm nhận học viên

Khóa học liên quan

 • Thời lượng

  : 9 module

Liên hệ tư vấn

5.490.000

 • Thời lượng

  : 9 module

Liên hệ tư vấn

5.490.000

Cảm nhận học viên

Anh Hoàng Mai Chung

Chủ tịch Meeyland GroupHọc viên khóa học chuyển đổi số doanh nghiệp, khóa học phân tích dữ liệu

Chuyển đổi số là xu thế và xu hướng của bất cứ doanh nghiệp nào hiện nay. Là doanh nghiệp về công nghệ, tuy nhiên về phần số hóa quy trình bên mình còn yếu, mình tham gia để hiểu cách làm Data Warehouse trong doanh nghiệp

Đọc thêm >
Huỳnh Hữu Đức

Sinh viên ngành Logistics Học viên khóa phân tích dữ liệu với R, khóa chuyển đổi số doanh nghiệp, khóa Data Engineer

Em hiện tại đang là sinh viên ngành logictics, tuy nhiên câu chuyện số hóa được ứng dụng ở bất cứ đâu không chỉ ở tại trường, Em đăng ký học để học thêm kỹ năng cho công việc sau này của mình.

Đọc thêm >
Anh Nguyễn Thanh Huy

Chairman Sunflower TekondoHọc viên khóa chuyển đổi số doanh nghiệp, khóa Data Engineer, khóa power BI & SQL

Hiện tại trung tâm đào tạo của mình đang có hợp tác với khoảng hơn 1000 đơn vị trên cả nước, việc quản lý học viên vô cùng khó khăn. Là một người ngoại đạo về lĩnh vực công nghệ, nên mình chưa biết làm thế nào để bắt đầu làm chuyển đổi số cho doanh nghiệp của mình, thấy quảng cáo về khóa học chuyển đổi số doanh nghiệp tại Cole mình đã tham gia, khóa học đã giúp mình có phương pháp để làm các chương trình số hóa cho doanh nghiệp theo từng lộ trình và từng bước để ứng dụng được.

Đọc thêm >
Chị Mai Thị Hà

Nhân viên Phòng Tài chính Ngân hàngHọc viên khóa Phân tích dữ liệu từ cơ bản – nâng cao (Excel & Power Query, SQL & Power BI, R&Python)

Hiện tại mình hơn 40 tuổi, làm trong phòng tài chính của 1 Ngân hàng, nhưng mình muốn cải thiện khả năng để theo kịp các bạn trẻ với những xu hướng chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ mình không muốn lỡ cơ hội trong thời kỳ dịch chuyển số hóa như hiện nay

Đọc thêm >
Anh Lê Anh Tuấn

Giám đốc tập đoàn tài chính FiinHọc viên khóa chuyển đổi số doanh nghiệp, phân tích nghiệp vụ kinh doanh

Mình gặp khó khăn trong việc tiếp cận về việc áp dụng các công nghệ và phương pháp làm chuyển đổi số, khóa học đã giúp chúng tôi vẽ được bộ quy trình nghiệp vụ trong việc số hóa doanh nghiệp của mình.

Đọc thêm >
Anh Lê Huy Mạnh

Giám đốc công ty TNHH HMGROUPHọc viên khóa chuyển đổi số doanh nghiệp, Phân tích nghiệp vụ kinh doanh

Câu chuyện chuyển đổi số đã lan chuyển khắp nơi, điều này cũng gặp phải chính trong doanh nghiệp mà mình đang làm. Có rất nhiều vấn đề nào là cách số hóa tài liệu, số hóa quy trình, số hóa các phân hệ bán hàng, làm sao để dữ liệu có thể tập trung tại một nơi giúp làm báo cáo nhanh chóng, ngoài ra còn vấn đề bảo mật và an toàn thông tin nữa. Qua khóa học chuyển đổi số và phân tích nghiệp vụ (Business Analysis) tại Cole.vn đã giúp mình nắm được phương pháp và cách làm.

Đọc thêm >
Anh Lê Quốc Long

Cán bộ cao cấp tập đoàn VNPT: Tham gia học khóa chuyển đổi số, khóa Phân tích nghiệp vụ kinh doanh, khoá Power BI & SQL

Loay hoay trong chính câu chuyện 1 tổ chức nhà nước, đơn vị đang thực hiện hàng chục các dự án số hóa khác nhau tuy nhiên phòng làm việc của mình lại chưa biết bắt đầu từ đâu, qua các khóa học ứng dụng chuyển đổi số tại Cole, giúp mình hiểu ra các bước và phương pháp để làm việc còn lại là tác động con người trong tổ chức cần thay đổi.

Đọc thêm >
Anh Vương Văn Mạnh

CIO Bamboo Capital Group (Sở hữu 40 công ty thành viên)Học viên khóa chuyển đổi số doanh nghiệp, khóa data engineer, khóa phân tích dữ liệu.

Tham gia khóa học tại Cole.vn tôi được các chuyên gia và các thầy chuyển giao hết các kiến thức và không “giấu bài”, có rất nhiều tài liệu và kiến thức tôi đã được chia sẻ giúp tôi có thể ứng dụng để triển khai các chương trình số hóa cho tập đoàn 1 cách nhanh chóng.

 

Đọc thêm >
Anh Nguyễn Văn Cao

Chuyên gia cao cấp phụ trách chuyển đổi số Tập đoàn SUNGROUPHọc viên khóa chuyển đổi số doanh nghiệp, khóa học Data Engineer, khóa phân tích nghiệp vụ doanh nghiệp.

Khi thực hiện các dự án chuyển đổi số cho tập đoàn, do nhiều nguyên nhân nóng vội mà hiện tại vẫn chưa thực hiện thành công như áp dụng nhiều phần mềm, nhưng phần mềm mua về không đáp ứng được nghiệp vụ gây ra nhiều thất thoát lãng phí. Qua khóa học tại Cole mình mới biết nguyên nhân là thiếu phần làm URD (yêu cầu người dùng). Xin cảm ơn Cole, các khóa học này thực sự đã giúp mình có phương pháp để làm chuyển đổi số doanh nghiệp.

Đọc thêm >

Câu chuyện doanh nghiệp

Ngân hàng SHB

Bộ phận đào tạo và phát triển con người của ngân hàng mong muốn tìm hiểu thêm công nghệ Blockchain ứng dụng trong ngân hàng, nhằm nắm bắt xu hướng phát triển của công nghệ trong thị trường tài chính. Chúng tôi đã lựa chọn Cole để là đối tác đào tạo khóa BlockChain này, dựa trên thông tin website chúng tôi tin tưởng vào năng lực với các dự án đào tạo chuyển đổi số mà Cole đã từng tổ chức như phân tích dữ liệu, Machine Learning, Phân tích nghiệp vụ doanh nghiệp, cũng như các khóa khóa học về Blockchain đã triển khai.

Đọc thêm >
Viễn thông VNPT Nam Định

Hiện tại các công nghệ xử lý dữ liệu đã thay đổi nhanh chóng, Ban giám đốc công ty xác định bồi dưỡng đào tạo cho nhân viên về kỹ năng xử lý dữ liệu bằng các công nghệ phân tích mời nổi để việc xử lý dữ liệu được nhanh hơn. Chúng tôi nhận thấy các khóa học của Cole đáp ứng các yêu cầu mà BGĐ muốn đào tạo cho nhân viên của công ty nên chúng tôi đã lựa chọn các khóa học tại đây.

Đọc thêm >
Bảo hiểm MB Ageas

MB Ageas (MB Ageas Life) là công ty bảo hiểm liên doanh giữa ngân hàng MB, tập đoàn Ageas và công ty bảo hiểm Muaung Thai của Thái Lan. Các lãnh đạo và nhà quản lý tập đoàn đã tham gia khóa học chuyển đổi số doanh nghiệp của Cole nhằm nâng cấp kỹ năng, kiến thức và các phương pháp làm chuyển đổi số cho doanh nghiệp của mình.

Đọc thêm >
Ngân hàng Saigonbank

Saigonbank là Ngân hàng đầu tiên được thành lập trong hệ thống Ngân hàng cổ phần tại Việt Nam hiện nay. Lãnh đạo của Saigonbank xác định rõ nhiệm vụ để làm chuyển đổi số là trọng tâm trong chiến lược phát triển, ngân hàng đã cử các cán bộ là lãnh đạo tham gia bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số với khóa học tại Cole nhằm nâng cấp kiến thức và cách ứng dụng và các phương pháp làm theo từng lộ trình mà các chuyên gia của Cole chia sẻ.

Đọc thêm >
Skypec (Công ty nhiên liệu hàng không Việt Nam)

Tham gia khóa học phân tích dữ liệu doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec) là nhà cung ứng nhiên liệu hàng đầu cho các Hãng Hàng không tại các sân bay dân dụng Việt Nam. Với hơn 1300 cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp, việc nâng cấp kỹ năng phân tích dữ liệu cho và các kỹ năng công nghệ mới là ưu tiên mà ban lãnh đạo dự định để đào tạo cho nhân viên trong thời kỳ xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, sau khi tham khảo các khóa học khác trên thị trường, phòng đào tạo & phát triển của công ty Skypec đã lựa chọn Cole để làm đơn vị đào tạo và bồi dưỡng với các kỹ năng cho CBNV, vì các khóa học ứng dụng chuyển đổi số tại Cole khá phù hợp và ứng dụng thực tiễn hiện nay.

Đọc thêm >
Tổ chức WWF Vietnam

Tham gia khóa học phân tích dữ liệu doanh nghiệp

WWF là Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, là một trong những tổ chức phi chính phủ lớn nhất thế giới về bảo vệ thiên nhiên. Các chuyên viên về là người phải đi thu thập và điều tra các số liệu liên quan đến hoạt động môi trường, ô nhiễm để thống kê báo cáo gửi ban lãnh đạo, nhưng vấn đề của các chuyên viên bị hiện tại là kỹ năng phân tích và tổng hợp số liệu chưa tốt, chưa biết cách xử lý và báo cáo dữ liệu sao cho đúng. Nhận thấy khóa học tại Cole.vn có nhiều các công nghệ xử lý dữ liệu mới nên công ty đã tổ chức cho các chuyên viên nghiên cứu tham gia.

Đọc thêm >
Nâng cấp kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số cho người đi làm cùng chúng tôi ngay hôm nay.